Szabályos Háromszög Területe

A szabályos háromszög területe könnyen kiszámítható a háromszög
oldalhosszának ismeretében. Ehhez használhatjuk a Pitagorasz-tételt vagy a
szinusz-tételt. A terület képlete: T = (a^2 * gyök3) / 4, ahol „a”
az oldalhossz. Fontos megjegyezni, hogy minden oldalhossz egyenlő egy
szabályos háromszögben.Így tehát könnyedén kiszámíthatjuk a területét!