Szabadesés Képlet

 A szabadesés képlet az egyik alapvető fizikai képlet,
amely segítségével kiszámíthatjuk egy test lezuhanása során megtett út
hosszát. A szabadesés olyan mozgás, amikor egy testet csak a gravitációs erő
hat rá, és semmilyen más erő nem befolyásolja. A szabadesés képletét a
következőképpen írhatjuk fel: s = 1/2 * g * t^2, ahol s az áthaladott út
hossza, g a gravitációs gyorsulás értéke (általában 9,81 m/s^2 a Földön), t
pedig az idő, amely alatt a test zuhan. Ha például egy test 3 másodpercig
zuhan, akkor az általa megtett út hossza kiszámítható a fentebb említett
képlet segítségével. Tehát s = 1/2 * 9,81 * 3^2 = 44,145 méter. Fontos
megjegyezni, hogy a szabadesés képletének csak abban az esetben van értelme,
ha az adott testet semmi más erő nem befolyásolja a zuhanás során. Ebben az
esetben pontosan követi a képlet által megadott úthosszt. Remélhetőleg ez a
rövid összefoglaló segített jobban megérteni a szabadesés képletét és annak
alkalmazását!