Paralelogramma Átlói

 A paralelogramma az egyik legismertebb síkidom, amelynek
két párhuzamos oldala van. Azonban a paralelogramma másik fontos tulajdonsága
az átlói, melyek a síkidom átlósan szemközti sarkait kötik össze. Az átlók
szerepe nagyon fontos a paralelogrammában, több szempontból is. Először is,
az átlók felezik egymást, vagyis ahol az átlók metszik egymást, ott egymás
fele részre osztják a paralelogrammát. Ez azt jelenti, hogy az átlók
metszéspontja pontjának középpontja a paralelogramma területének fele lesz.
Másodszor, az átlók hossza megegyezik egymással. Ez azt jelenti, hogy ha
ismerjük az egyik átló hosszát, akkor könnyen kiszámolhatjuk a másik átló
hosszát is. Végül, az átlók segítségével könnyen kiszámíthatjuk a
paralelogramma területét is. Ehhez elegendő csak egyik átlót és az ehhez
tartozó magasságot ismernünk. A terület képlete: T=ah, ahol ‘a’ az egyik átló
hossza, ‘h’ pedig a magasság. Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a
paralelogramma átlói kulcsfontosságúak a síkidom tulajdonságainak megértésében
és hasznosak lehetnek például területszámítások során is. Érdemes tehát
megérteni és gyakorolni ezeket a fogalmakat!