Kolumbia Zászló

 A kolumbiai zászló egy színes és szimbolikus jelkép, amely
az ország történelmét és kultúráját képviseli. A zászló három vízszintes
sávból áll, ahol a sávsorrend a következő: sárga, kék és vörös. A sárga szín
az aranyat jelképezi, ami az ország gazdagságát és természeti kincseit emeli
ki. A kék szín a kolumbiai folyókat és óceánokat szimbolizálja, melyek
fontosak az ország gazdaságában és közlekedésében. Végül a vörös szín a
vérrel összefüggő áldozatokra emlékeztet, akik az ország függetlenségéért
harcoltak. Az ország címerét is megtaláljuk a zászlón, mely egy kondort
ábrázol egy pajzsban, amelyet két olajfa vesz körül. A kondor az erejét és
büszkeségét jelképezi, míg az olajfák békességet és gazdagságot
szimbolizálnak. A kolumbiai zászlót 1861-ben fogadták el hivatalos
jelképként, és azóta az ország büszkén használja a nemzeti ünnepeken és
eseményeken. A zászló sokatmondó színeivel és motívumaival egyértelműen
képviseli Kolumbia gazdag történelmét és identitását.