Celsius Fok Jel

  A Celsius fok jel
egy olyan rövidítés, amelyet a hőmérséklet mérésére használnak. A Celsius
skála a legelterjedtebb hőmérsékleti skála a világon, és számos országban
használják mind mindennapi életben, mind tudományos munkákban. A Celsius fok
jel általában °C-ként írjuk, és az 1700-as években a svéd asztronómus, Anders
Celsius nevéhez fűződik. A Celsius skála két fontos referenciapontot használ:
a zérus pontot és a száz fokot. A zérus pont – vagyis a 0°C – a jég
olvadáspontja, míg a száz fok – vagyis a 100°C – a víz forráspontja normál
légköri nyomáson. Az átváltás más hőmérsékleti egységekből Celsius fokra
egyszerű matematikai képlet alapján történik. A Fahrenheit skáláról való
átváltásnál ezt a képletet kell alkalmazni: °C = (°F – 32) / 1,8. A Celsius
fok jel segítségével könnyen és gyorsan megérthetjük és értelmezhetjük a
körülöttünk lévő hőmérsékleteket. Használata által mindenki könnyen
kommunikálhat egymással az időjárásról vagy más hőmérsékleti adatokról
anélkül, hogy bonyolult átváltásokra lenne szükség.