Közös megegyezés felmondás minta word

Letöltés: közös megegyezés felmondás minta word

Amely létrejött egyrészről …………………….. Kft. 

(székhely: …………………., 

képviselő: …………………..) mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató), 

másrészről ……………….. (név:………………., szül. hely és idő:………….., anyja neve:……………….…, lakcíme:………………) mint munkavállaló (továbbiakban: Munkavállaló) között.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük …………………… napon létrejött munkaszerződést a Munka Törvénykönyve alapján közös megegyezéssel ……………………… napon megszüntetik. A szerződő felek megállapodnak abban is, hogy a Munkavállaló a munkaviszony megszűnéséig, …………………..-ig köteles munkát végezni.

A Munkáltató és a Munkavállaló az utolsó munkában töltött napon számolnak el egymással. A Munkáltató köteles kifizetni a munkavállalónak az elvégzett munkáért őt időarányosan megillető munkabért és más járandóságait, a munkáltató pedig ezen a napon adja át a Munkavállalónak a munkaviszonnyal kapcsolatos okmányokat, a Munkavállaló pedig visszaszolgáltatja munkaeszközeit.

[Egyéb kitételek]

Kelt: …………………………….

………………………….. ………………………….

 Munkavállaló aláírása                                       Munkáltató aláírása

Közös megegyezés felmondás minta word

Linkfelhő:

oklevél szerkesztő

háttér eltávolítása

kép háttér eltávolítása

háttér kivágása

háttér nélküli kép készítése