Indoklás nélküli felmondás minta

Alulírott …………………..

(anyja születési neve: ……………………… , 

születési helye: ……………………… , 

születési ideje: ……………………… , 

lakcíme: ………………………), mint a ………………………. munkavállalója a közöttem, mint munkavállaló között és a ………………………, mint munkáltató között ……………………… napján létrejött, határozatlan időre létesített munkaviszonyomat a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján felmondom.  

A rám vonatkozó felmondási idő hossza ……. nap, amely a jelen felmondás közlését követő napon kezdődik, a felmondási idő záródátuma ……………………

Kelt: …………………….

……………………… ………………………    

Munkáltató aláírása Munkavállaló aláírása.

Letöltés: Indoklás nélküli felmondás minta

Linkfelhő:

oklevél szerkesztő

háttér eltávolítása

kép háttér eltávolítása

háttér kivágása

háttér nélküli kép készítése