Egyiptomi isten rejtvény

Aken, alvilági hajós
Aker, az alvilág kapujának őrzőjeAmentet, a halottak üdvözlőjeAmmut, a rossz emberek szívének felfalójaÁmon, az istenek királya, a napistenAmszet, Hórusz egyik fia a mumifikálás során a belsőségek védelmezőjeAnat, az istenek anyja Andzseti (vagy Anedzsti) – a Nílus deltájának istene, később összeolvadt OzirisszelAnhur, a háború isteneAnubisz, a balzsamozás és a halottak istene Anuket, a Nílus istennőjeÁpisz, Ptah megtestesülése bika képébenApóphisz, a sötétség isteneAs, a sivatag kegyes isteneAton, a napkorongAtum, a lenyugvó napBásztet, macskaistennő, Bubasztiszban imádták, amit a deltában a tiszteletére hoztak létre. A vidámság és a zene istennőjeBataBenu, a teremtés madara (ld. Főnix)Bész, a szerencse és a gyermekszülés védelmezője, törpe alakjában ábrázolták, főleg a későbbi időkbenBukhisz, szent bika, Ré és Ozirisz megtestesüléseDuamutef, Hórusz egyik fiaEnneád, a kilenc nagy oziriszi isten; az istenek tanácsaGeb, a Föld isteneHapi, Hórusz egyik fiaRé-Harahti („Ré a horizonton”), Ré megtestesülése, mint a hajnali nap sugaraHathor, az Égi Tehén. Azonosult Básztettel, a termékenység és a szerelem istennője, tehén képében jelenik meg, Íziszhez hasonlították, bár a két istennő egymástől teljesen különbözött.Hatmehit, a halak istennőjeHeka, a varázslás isteneHeket (vagy Hek), békaistennő, átvitt értelemben a vizet jelentiHemen, Nehen sólyomisteneHenti-Imentiu (Hentiamentiu), Abdzsu ősi istene, „a Nyugatiak közt az első”; később Ozirisszel azonosították; múmia alakjában jelent meg. Anuphoz hasonlóan kutya vagy sakál képében is ábrázolják.Heper, a szkarabeusz neve és Ré egyik megjelenési formájaHerisef, a folyópartok felvigyázójaHnum kosfejű isten, aki a királyi gyermek fogantatásakor annak kájára ügyel (Elephantinéban imádták)Honszu, az ifjú holdisten, Thot mellett ő jelölte az idő múlását.Hór-pa-hred (Harpokratész) „Hórusz, a gyermek”, Hórusz egy alakja. Ábrázolásain többnyire Ízisz ölében ül, a gyermek Jézus előképe.Hórusz, az istenek királya a FöldönHórusz-fiúk → Amszet, Hapi, Duamutef és KebehszenufIhetIhiImiutIrihemesznefer (Arensznuphisz), ember alakú núbiai isten a görög–római korbólÍzisz, Hórusz anyja, anyaistennő, a termékenység istennőjeJuszaaszet, teremtő istennőKebehszenufKebehutMaahesz, Tell el-Mukdam oroszlánisteneMaat, az igazság és a rend úrnőjeMafdet, a skorpiók és kígyók istennőjeMefnut, oroszlánistennőMehitMenkeretMeretszeger, a királyok völgyének őrzője, kígyóistennő, nevének jelentése: „csendet szerető”Meskent, a gyermekszülés istennőjeMin, a termékenység isteneMnevisz, bika képében megjelenő görög–római korú isten (lásd még: Ápisz és Bukhisz)Montu, napisten és harcos, sólyom és bika képében is megjelenhetMut, Ámon hitvese, keselyűistennő (fő kultuszhelye Thébában volt)Nebethet (Nephtüsz), Ízisz, Ozirisz és Széth testvére, az utóbbi feleségeNebtuuNehbet, az istenek erejének keselyűistennőjeNehebkauNeith, a háború és a szövés istennője, a korai időktől kezdve egymást keresztező nyilak jelképeztékNemtiNofertum vagy Nefertum, Hórusz, lótuszvirágban született gyermek képébenNukari (Nw-k3-rỉ), Ningal egyiptomi változata[1]Nun, a kezdetek vizének, a mélységnek megszemélyesítője, ahonnan az istenek legkorábbi generációi születtek (éjszaka a Nap, amikor az Alvilágban utazik, meglátogatja Nunt)Nut, az ég istennője, aki minden este lenyeli a Napot, majd reggel újjászüliOnurisz, lásd: AnhurOzirisz, a növényzet és a termékenység istene, egyben a holtak bírájaPahet, az asszonyok erejePtah, a legősibb teremtő isten, ember alakban ábrázolták, de bikaként is megjelenikPtah-Szóker-Ozirisz, lásd: SzerápiszRat-TauiRé, napisten, az emberiség atyjaSeszemu: a kenőcsök, parfümök, borok, a tánc és ének istene, de a vér istenének is tartották, aki képes lemészárolni és feldarabolni más istenségeket. Az Óbirodalom idején tisztelték leginkább, oroszlánistenként ábrázolták.Su, a levegő istene, Nut és Geb apja (különösen Heliopoliszhoz kapcsolódott)Szahmet, Szehmet, oroszlánfejű istennő, Ptah hitvese, Hathor egyik alakjaSzatetSzelket vagy Szerket, skorpióistennő, a király koporsójának védelmezőjeSzerápisz, korábban Ptah-Szokar-Ozirisz, Ptah megtestesülése, összefonódva Ozirisszal, különösen Szakkara régióban volt fontos. Később, görög hatásra Szerápisszal azonosították, aki az égbolt szakállas bölcs isteneSzesat, az írás, az építészet és az olyan föld mérésének istennője, ahová templomot szándékoztak építeniSzéth, a vihar és káosz isteneSzobek, az istenek őrzője, krokodilisten (különösen a XIII. dinasztia idején volt népszerű a királyok körében, akik a nevét a nevük részévé tették)Szokar, Memphiszben a halottak istene; később összekapcsolták Ozirisszal és Ptahhal, akikkel közösen a Ptah-Szóker-Ozirisz istenséget alkottákSzopdet, a határok őrzésének istennője, a Szíriusz csillagTaweret, Taurt, a terhesség és szülés istennője, hátsó lábain álló vízilóként ábrázoltákTefnut, a csapadék istennője, Szekhmet egyik megjelenési formájaThot, vagy eredeti egyiptomi néven Dzsehuti, a bölcsesség és a Hold istene. Íbiszként vagy kutyafejű páviánként ábrázolták. A civilizációt hozta el az embereknek.Uadzset, kobraistennőUpuaut, Abidosz kutya-istene; a temetőkhöz kapcsolódik. Nevének jelentése: „Az utak megnyitója”. Szerepe a halott elkísérése a ítélethozatalhoz.Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyiptomi_istenek_list%C3%A1ja